de orthodontist is een specialist

Een orthodontist volgt eerst de 6-jarige tandartsopleiding en daarna een 4-jarige specialisatie tot orthodontist. Daaruit blijkt wel dat hij een echte specialist is. Het is zijn werk om de stand van tanden in de kaken door middel van beugels zo optimaal mogelijk te krijgen. 

 

Vanuit bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts willen wij mondspecialisten zoals orthodontisten een platform geven. Wij bezoeken tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten zelf om te kijken of zij inderdaad voldoen aan de standaard die wij stellen. We houden een uitvoerige intake en bekijken de praktijk zelf. Pas dan krijgt een praktijk ons keurmerk.